Samodzielne prowadzenie księgowości

ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Samodzielne prowadzenie księgowości - krok po kroku


Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości, zmniejszając dzięki temu koszty prowadzonej działalności. Jednak podejmując decyzję o samodzielnym prowadzeniu księgowości swojej firmy, przedsiębiorca musi pamiętać o kilku podstawowych sprawach. Jakich? Wyjaśniamy poniżej.

Zgłoszenie działalności do CEIDG
Założenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG. We wniosku tym należy wskazać podmiot, który będzie zajmował się prowadzeniem księgowości firmy. Podatnik w tej kwestii ma do wyboru:

 zlecenie prowadzenia księgowości firmy biuru rachunkowemu,

zatrudnienie własnego księgowego,

samodzielne prowadzenie księgowości.

Zazwyczaj duże firmy, które zatrudniają znaczną liczbę pracowników, podejmują decyzję o zatrudnieniu własnego księgowego, czy też utworzeniu działu księgowości w firmie. Jednak jest to bardzo kosztowne i dla wielu firm pod względem finansowym może okazać się niemożliwe do zrealizowania.

Samodzielne prowadzenie księgowości jest o wiele tańsze i dlatego też może okazać się kuszące dla wielu przedsiębiorców. Ponadto mniejsze firmy, których dochody nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro, mogą stosować uproszczone procedury, co znacząco upraszcza prowadzenie księgowości.

W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, to podczas wypełniania formularza CEIDG, pola gdzie należy wprowadzić informację odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia księgowe zostawia puste. Ewentualnie dopuszczalne jest też wprowadzenie danych swojej firmy. W ten sposób   a przedsiębiorca informuje właściwe instytucje o samodzielnym prowadzeniu księgowości.

Samodzielne prowadzenie księgowości - zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli przedsiębiorca ma zamiar samodzielnie prowadzić księgowość, to przede wszystkim powinien zapoznać się z księgą przychodów i rozchodów (KPiR). W większości przypadków to na jej podstawie wyliczane są bowiem zaliczki na podatek dochodowy.

KPiR służy do ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych w firmie. Ujmuje się w niej:

przychody uzyskane ze sprzedaży oraz pozostałe przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością,

zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych,

pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności.

Każdy przedsiębiorca, na koniec każdego miesiąca powinien sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu. Wydruk ten należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rejestracja do podatku VAT
Należy mieć na względzie, że niektóre rodzaje działalności podlegają zwolnieniu z konieczności rejestracji do podatku VAT. Natomiast inne muszą bezwzględnie zostać zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Dlatego też po założeniu działalności istotne jest uzyskanie informacji, czy dany rodzaj działalności podlega zwolnieniu z VAT, czy też ma on bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT.

Samodzielne prowadzenie księgowości a właściwy program księgowy
Przedsiębiorca, który samodzielnie dokonuje rozliczeń firmy, powinien posiadać odpowiedni program księgowy. Program ten umożliwi rzetelne wywiązywanie się z obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości. Dlatego też należy wybrać taki program, który będzie dla podatnika intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Fachowy program księgowy powinien umożliwić prowadzenie takiej dokumentacji jak:

rejestry VAT - w przypadku podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT,

ewidencje wyposażenia,

ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

ewidencje przebiegu pojazdu (kilometrówka) - oddzielnie dla celów podatku VAT oraz podatku dochodowego (jeśli podatnik jest do tego zobowiązany).

Obowiązki, o których należy pamiętać przy samodzielnym prowadzeniu księgowości
Samodzielne prowadzenie księgowości wiąże się z obowiązkami, o których przedsiębiorca musi sam pamiętać. Do comiesięcznych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności zalicza się:

odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,

składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (w przypadku podatników podatku VAT),

opłacanie składek ZUS,

drukowanie i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Początkowo samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się dość skomplikowane i wymagające samodyscypliny. Jednak przedsiębiorca, który raz skorzysta z tej formy rozliczania się z fiskusem, z pewnością na tym skorzysta. Samodzielne prowadzenie księgowości przyczynia się bowiem do wzrostu świadomości o własnej firmie.
Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-samo ... siegowosci
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Czy prowadzi ktoś samodzielnie księgowość?
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej – co powinien wiedzieć początkujący przedsiębiorca?

Osób, które decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przybywa z każdym rokiem. Nie powinno to dziwić – w wielu przypadkach samozatrudnienie to jedyna szansa na wyrwanie się z kręgu bezrobocia, czy też rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej. Niniejszy artykuł kierujemy do wszystkich tych, którzy mają ambicję stać się dla siebie własnymi nie tylko szefami, ale i księgowymi.Podjęcie decyzji o tym, aby samodzielnie prowadzić księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej, jest kuszące z jednego, ale za to niezwykle istotnego powodu – w ten sposób można znacząco ograniczyć miesięczne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. Wystarczy dobry program księgowy, znajomość podstaw księgowości i przepisów podatkowych, a także ogólna wiedza dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej. Na dodatek, nie jest wymagane w tym kontekście posiadanie jakichkolwiek certyfikatów czy zezwoleń. Przeczytaj nasz poradnik i przekonaj się, że prowadzenie księgowości na własną rękę naprawdę nie musi być problemem.Samodzielna księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej – wstępne formalności

W wymaganym przy zakładaniu działalności gospodarczej wniosku rejestracyjnym CEIDG-1, znajdują się dwa pola, które wprost odnoszą się do kwestii związanych z księgowością. To dane podmiotu prowadzącego księgowość firmy, a także adres, pod którym będzie przechowywana jej dokumentacja rachunkowa.

Początkujący przedsiębiorca, który zamierza zajmować się księgowością samodzielnie, może pozostawić te pozycje formularza puste lub wpisać w nie dane swojej firmy. Natomiast w przypadku osób, które dotychczas korzystały z usług biura rachunkowego, i to jego dane podawały we wniosku, konieczne jest dokonanie bezpłatnej aktualizacji wpisu do CEIDG. Trzeba tylko pamiętać, aby dokonać jej w terminie 7 dni od wystąpienia zmian w tym zakresie.Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

To, jakim dokładnie obowiązkom będzie podlegał przedsiębiorca, zależy przede wszystkim od wybranej przez niego formy opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany obliguje do księgowania przychodów firmy, natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów – do ewidencjonowania sprzedaży i wydatków przedsiębiorstwa.Osoba rozliczająca swoją działalność na uproszczonych zasadach jest ponadto zobowiązana do prowadzenia m.in:

rejestrów VAT (o ile jest czynnym podatnikiem VAT),
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy zakupów o wartości powyżej 3,5 tys. zł),
ewidencji wyposażenia (dotyczy elementów wyposażenia o wartości przekraczającej 1,5 tys. zł),
ewidencji przebiegu pojazdu (o ile do celów związanych z prowadzeniem firmy wykorzystuje samochód prywatny).


Oczywiście prowadzenie działalności gospodarczej wymaga również wywiązywania się w terminie z obowiązków o charakterze podatkowym, a także odpowiedniego przechowywania dokumentacji księgowo-finansowej.

Powyższe wyliczenia nie pozostawiają wątpliwości, że kwestii o które musi zadbać przedsiębiorca jest naprawdę sporo.Program księgowy – nieoceniona pomoc

Bez wsparcia odpowiedniego programu księgowego, samodzielne prowadzenie księgowości będzie nie tylko trudne, ale i ryzykowne. Nawet sumiennemu i dobrze zaznajomionemu z rachunkowością przedsiębiorcy, może przytrafić się jakieś niedopatrzenie czy błąd, skutkujący niepotrzebnym stresem, a w skrajnym wypadku – poniesieniem dotkliwych konsekwencji finansowych. Dlatego też „samodzielnym” przedsiębiorcom zaleca się skorzystanie z aplikacji stacjonarnej bądź narzędzia online (takiego jak mKsięgowość), które zautomatyzuje procesy księgowe i zapewni pewność co do prawidłowości rozliczeń.

W przypadku bezpłatnej mKsięgowości Start – produktu łączącego zalety konta bankowego i modułu księgowego – rola przedsiębiorcy sprowadza się niemal wyłącznie do wystawiania i wprowadzania do systemu dokumentów księgowych. Na ich podstawie program prowadzi księgi i ewidencje, automatycznie wylicza kwoty podatków do zapłacenia, a także generuje deklaracje podatkowe, które można od razu przesłać do urzędu. Co ważne, przedsiębiorca ma tutaj ponadto zapewnione: całodobowy dostęp do wszystkich dokumentów firmowych, możliwość wykonywania przelewów podatkowych za pomocą jednego kliknięcia, czy opcji automatycznego pobierania z faktur danych do przelewów. W razie potrzeby może też skorzystać z płatnych wariantów usługi – pozwalających korzystać z kompleksowego wsparcia biura rachunkowego online, zachowując przy tym jednocześnie dostęp do całej funkcjonalności aplikacji księgowej.

Przygotowanie programu księgowego do pracy

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby móc w łatwy i wygodny sposób prowadzić rozliczenia, jest odpowiednie skonfigurowanie programu księgowego. Zajmuje to krótką chwilę, a korzyści z tego tytułu będą odczuwalne przez cały okres samodzielnego prowadzenia księgowości.Większość programów księgowych wymaga wprowadzenia informacji:

dotyczących przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego firmy (m.in. imię i nazwisko, adres, REGON, NIP, itp.),
o wybranej formie opodatkowania i okresie rozliczania podatków (miesięczny bądź kwartalny),
o rodzaju płaconego ZUS-u (pełna składka ZUS bądź preferencyjna, z ubezpieczeniem chorobowym czy bez, itp.),
o posiadanych pojazdach firmowych i innych środkach trwałych,
dotyczących KPiR oraz VAT (podaje się zapisy z ostatniej strony księgi i z ostatniej deklaracji VAT – o ile działalność jest prowadzona już od jakiegoś czasu).


To właśnie dzięki dysponowaniu tego rodzaju danymi, aplikacja księgowa umożliwia automatyzację i przyspieszenie wielu, wcześniej wspomnianych, procesów księgowych.Fakturowanie elektroniczne – sposób na łatwe dokumentowanie przychodów

Większa pewność prawidłowego wystawienia faktury, łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów księgowych, oszczędność czasu, a także redukcja kosztów – na takie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej firmie fakturowanie elektroniczne.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że korzystanie z elektronicznego wystawiania i obsługi faktur wiąże się z koniecznością pamiętania o kilku istotnych zasadach. Przede wszystkim każda faktura dokumentująca sprzedaż musi być zapisana w programie – mowa tutaj zarówno o dokumentach wystawianych za jego pośrednictwem, jak i tych, które są do niego osobno wprowadzane. Co więcej, nie można również zapominać, że dany przychód powinien być rozliczony w dacie dostarczenia produktów bądź zrealizowania usługi. Jeśli dojdzie do tego później niż w terminie wystawienia faktury lub otrzymania płatności, niezbędne będzie dokonanie odpowiednich korekt, a nawet – zapłata odsetek.Rozliczenie miesiąca księgowego w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorcy, który prowadzi księgowość samodzielnie, ważnym momentem jest zwłaszcza dzień rozliczenia danego miesiąca lub kwartału. Wówczas musi on zadbać o wykonanie kilku czynności, które pozwolą prawidłowo rozliczyć się z urzędami. Należą do nich:

wprowadzanie do programu wszystkich kosztów;
wydrukowanie księgi przychodów i rozchodów;
zapłata podatków;
odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy (nie później niż do 20. dnia kolejnego miesiąca);
opłacenie składki ZUS (nie później niż do 10. dnia kolejnego miesiąca, o ile przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników);
odprowadzenie podatku VAT i złożenie deklaracji podatku VAT-7 (nie później niż do 25. dnia kolejnego miesiąca).


Rozliczenie danego kwartału bądź miesiąca można przeprowadzić właściwie w dowolnym dniu, poprzedzającym termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy – upływa on 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie.Co jeszcze warto wiedzieć?

W przypadku niewielkiej i niezbyt skomplikowanej działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości naprawdę nie będzie trudne. W tym kontekście ważny jest jednak wybór dobrego programu księgowego, który zapewni łatwe i wygodne załatwianie wszelkich spraw księgowo-finansowych firmy.

Te osoby, które mimo wszystko nie chcą zajmować się kwestiami księgowymi samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy internetowego biura rachunkowego. Takie rozwiązanie jest stosunkowo niedrogie (kosztuje nie więcej niż kilkaset złotych miesięcznie), a przy tym zdejmuje z przedsiębiorcy ciężar odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenia z urzędami.

Źródło: https://firmowi.pl/pierwsze-kroki/ksieg ... dsiebiorca
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Samodzielne prowadzenie księgowości w małej firmie


Samodzielne prowadzenie księgowości nie musi być skomplikowane. Nie trzeba do tego certyfikatu księgowego. Wystarczy dobry program księgowy, podstawy księgowości i ogólna wiedza, jak prowadzić firmę. Samodzielne prowadzenie księgowości w małej firmie może być dobrym rozwiązaniem szczególnie dla freelancerów, a także dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze co miesiąc wykonują podobne operacje i nie zatrudniają wielu pracowników.

Prowadzenie księgowości samemu – wstępne formalności

Podczas zakładania działalności gospodarczej na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1 należy wskazać adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa firmy, a także dane podmiotu prowadzącego tę dokumentację.

Początkujący przedsiębiorca, który chce prowadzić księgowość samodzielnie, może zostawić te pola na formularzu puste lub uzupełnić je danymi swojej firmy. Jeśli dotychczas prowadzeniem księgowości firmy zajmowało się biuro rachunkowe, i to jego dane znajdują się na formularzu, konieczna będzie aktualizacja wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca powinien jej dokonać w terminie 7 dni od nastąpienia zmiany. Aktualizacja wpisu jest bezpłatna.


Jak prowadzić księgowość w małej firmie? Obowiązki przedsiębiorcy

Do typowych obowiązków księgowych w małej firmie należy przede wszystkim prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w zależności od wybranej formy opodatkowania), a także bieżące rozliczenia podatkowe.

Książka przychodów i rozchodów to nieskomplikowana i wymagająca stosunkowo niewiele czasu ewidencja, w której – na podstawie dowodów księgowych, czyli przede wszystkim faktur i rachunków – księguje się sprzedaż i firmowe wydatki. Na podstawie prowadzonej KPiR wyliczany jest podatek dochodowy.

Natomiast w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) – jak sama nazwa wskazuje – księguje się przychody.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w małej firmie są też m.in. zobligowani do prowadzenia:

rejestrów VAT (jeśli są zarejestrowani do VAT),
ewidencji przebiegu pojazdu (jeśli wykorzystują prywatny samochód w firmie),
ewidencji wyposażenia (obejmuje wyposażenie o wartości powyżej 1,5 tys. zł),
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych(obejmuje zakupy o wartości 3,5 tys. złotych),
oraz wypełniania i składania deklaracji podatkowych.
Należy też pamiętać o obowiązku przechowywania firmowych dokumentów. Dokumenty podatkowe należy przechowywać przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne za dany rok podatkowy.

Program do prowadzenia księgowości

Dużym ułatwieniem w samodzielnym prowadzeniu księgowości jest korzystanie z programu księgowego.

Korzystanie z programu do księgowości to nic trudnego. W ifirma.pl rola przedsiębiorcy sprowadza się do wystawiania i wprowadzania dokumentów księgowych – na ich podstawie prowadzone są księgi i ewidencje, wyliczane są zobowiązania podatkowe i generowane deklaracje, które potem należy wysłać do urzędu. System automatycznie księguje dokumenty, eliminując możliwość popełnienia błędu. Z obsługą księgowości internetowej ifirma.pl poradzi sobie każda osoba, nawet taka, która nie miała nigdy wcześniej nic wspólnego z księgowaniem. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów księgowych oraz poradników, instrukcji, filmów i FAQ, a także zamówić darmową weryfikację prowadzonej dokumentacji.

Źródło: https://www.ifirma.pl/blog/poradnik-prz ... irmie.html
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Jak samodzielnie prowadzić księgowość firmy jednoosobowej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to krok, na który decyduje się coraz więcej osób – jest to idealny sposób na wykorzystanie swoich talentów i umiejętności, a także na uzyskanie samodzielności i niezależności. Prowadzenie własnej działalności jednoosobowej to często łączenie wielu stanowisk – menedżera, sprzedawcy, specjalisty ds. obsługi klienta, a nawet i księgowego. Znając odpowiednie obowiązki i formalności, wspierając się programem księgowym, samodzielne prowadzenie księgowości jest relatywnie proste. Oto, co powinieneś wiedzieć.

Podstawowe obowiązki i formalności

Pierwszym krokiem prowadzenia działalności gospodarczej jest zgłoszenie firmy do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Już we wniosku należy wskazać podmiot odpowiedzialny za ewidencję i prowadzenie księgowości. Do wyboru mamy zatrudnienie własnego księgowego, wynajęcie zewnętrznego biura rachunkowego, lub samodzielne prowadzenie księgowości. Na pierwszą i drugą opcję decydują się z reguły duże firmy i korporacje. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych rozwiązanie to jest czasami zbyt kosztowne na początku istnienia firmy.

Samodzielne prowadzenie działalności okazuje się być o wiele tańsze, szczególnie w sytuacji, gdy dochody firmy nie przekraczają 1,2 miliona euro rocznie. Jeśli przedsiębiorca spełnia ten warunek, może korzystać z uproszczonych procedur prowadzenia księgowości. Przy wypełnianiu wniosku do CEIDG należy zostawić puste pole dotyczące podmiotu prowadzącego księgowość – będzie to dla urzędu informacja, że zdecydowaliśmy się na samodzielne prowadzenie ksiąg.

VAT – czy musisz się rejestrować?
Należy pamiętać o tym, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej podlegają bezwzględnej rejestracji jako czynny VAT-owiec, inne zaś mogą być zwolnione z konieczności rejestracji do tego podatku. Przed założeniem działalności początkujący przedsiębiorca powinien upewnić się, do której grupy się zalicza. Aby to zrobić, warto zapytać księgowego, doradcę biznesowego, złożyć pisemne pytanie w urzędzie skarbowym lub prostu zapoznać się z ustawą o VAT. Lista zwolnionych branż znajduje się w w art. 43.

Ze zwolnienia z VAT nie mogą skorzystać firmy, które sprzedają towary objęte akcyzą (z wyjątkiem artykułów tytoniowych), a także prawnicy, jubilerzy oraz firmy, które nie posiadają siedziby na terenie kraju.

Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej


Obowiązki księgowe, którym podlega przedsiębiorca zależą przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania. Właściciel firmy powinien zapoznać się z Księgą Przychodów i Rozchodów (KPiR), ponieważ jest to najczęściej wykorzystywany dokument przy prowadzeniu księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej. To właśnie na podstawie tego dokumentu wyliczane są między innymi zaliczki na podatek dochodowy. Księga przychodów i rozchodów powinna zawierać wiele informacji, m.in. o:

przychodach uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, jak również te przychody, które nie są bezpośrednio powiązane z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej,
kosztach prowadzenia działalności (m.in. zakup towarów handlowych, czy materiałów podstawowych).
Do innych obowiązków przedsiębiorcy zalicza się również odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłacanie składek ZUS, składanie deklaracji VAT, odprowadzanie kwoty podatku do odpowiedniego Urzędu Skarbowego i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wraz z dokumentami potwierdzającymi transakcje.

Samodzielne prowadzenie księgowości, a właściwy program księgowy

Przedsiębiorca prowadzący księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej powinien posiadać odpowiedni program komputerowy do księgowości, który umożliwi mu wywiązywanie się z obowiązków księgowych. Taki program powinien być łatwy w obsłudze, intuicyjny oraz profesjonalny.

Oprócz standardowych funkcji ewidencyjnych (np. sprzedaż, czy zakup towarów i materiałów), powinien umożliwiać prowadzenie rejestrów VAT, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, czy kilometrówek.

Przedsiębiorcy mają duży wybór programów, od darmowego Płatnika 2.0, po komercyjne programy i aplikacje webowe, które opłacane są abonamentowo. Jest to jedna z najlepszych opcji – niski koszt w połączeniu z dużymi możliwościami, takimi jak prowadzenie magazynu, KPiR oraz kadr sprawia, że warto się zastanowić nad tym rozwiązaniem.

Faktoring – rozwój Twojego biznesu

Jedną z bardziej istotnych kwestii w przypadku prowadzenia własnej działalności jest zachowanie płynności finansowej. Nie zawsze jest to łatwe. Po wykonaniu pracy na przelew od kontrahenta trzeba czasem czekać czasem 14, 30 a nawet 90 dni, w zależności od branży w której działa przedsiębiorca.

W przypadku, kiedy wystawia się faktury z długim terminem płatności, warto zapoznać się z usługą faktoringu. Polega ona na tym, że przedsiębiorca, zwany faktorantem, przekazuje firmie faktoringowej (faktorowi) nieprzeterminowane faktury wystawione uprzednio swoim klientom. Przeniesienia uprawnień do wierzytelności dokonuje poprzez zawarcie umowy (cesji wierzytelności). Firma faktoringowa niemalże od ręki wypłaca przedsiębiorcy należne mu środki, pobierając przy tym prowizję.

Faktoring to doskonała opcja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pomaga zapobiegać zatorom płatniczym i utrzymać płynność finansową. Pieniądze, zarobione z tytułu wykonania danej usługi czy dostarczenia produktów, przedsiębiorca uzyskuje szybko i sprawnie. Zapewnia sobie przy tym stabilność finansową. Jest to również gwarancja bezpieczeństwa i jeden ze sposobów na zapewnienie sobie dobrych relacji z klientami – pieniądze dostajesz zawsze na czas, a dzięki temu Twój klient może liczyć na wydłużony termin płatności. Dodatkowo faktoring, w odróżnieniu od kredytu obrotowego, nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i można go ująć w księgowości jako koszt działalności gospodarczej, obniżając tym samym podatek dochodowy. Więcej o tym przeczytasz na naszym blogu (czym faktoring różni się od kredytu?).

Samodzielne prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane – jest to dobry wybór dla osób, które nie chcą przeznaczać dużych środków na usługi zewnętrznych biur rachunkowych. Wystarczy stosować się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Źródło: https://smeo.pl/blog/rozwoj-biznesu/jak ... oosobowej/
Kasia
Posty: 3
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:01

Czy jest tu ktoś kto ma doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu księgowości? Dajcie znać bo trochę mam obaw ale może nie potrzebnie.
:D
ODPOWIEDZ