Koszt całkowity zatrudnienia pracownika - musisz to wiedzieć!

ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika - musisz to wiedzieć!


Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W związku z tym przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, ile wynosi koszt całkowity zatrudnienia pracowników? W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

umowę o pracę,

umowę zlecenie oraz

umowę o dzieło.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę 
W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.
Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2020 roku
Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku wzrośnie w stosunku do roku 2019 i będzie wynosić 2600 PLN brutto. Tym samym należy liczyć się z podwyższeniem kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2600 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku), wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 132,48 PLN (2600 PLN + 532,48PLN)

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2019 roku
Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2019 wynosiło 2250 PLN brutto. W takiej sytuacji pracodawca musiał liczyć się z tym, że koszt całkowity zatrudnienia takiego pracownika kształtował się na poziomie 2 710,81 PLN (2250 PLN + 460,81 PLN).

Porównując koszt całkowity zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 421,67 PLN w roku 2020 w stosunku do roku 2019.Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie kosztu całkowitego zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Jedna bez względu na to takim składkom podlega zleceniobiorca, trzeba pamiętać, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. W 2020 roku wynosi ona 17 zł brutto za godzinę.

Jaki jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło?
Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując - w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy- ... pracownika