Specjalista ds. kadr i płac

ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Jakie kwalifikacje musi posiadać specjalista ds. kadr i płac?


Specjaliści ds. kadr i płac pracują w niemal każdej firmie. Ich działalność jest niezwykle istotna, by przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo. Jednak czym konkretnie zajmują się osoby na tym stanowisku? Jakie cechy sprawiają, że lepiej się na nim sprawdzają? W końcu, ile zarabia specjalista ds. kadr i płac i czego wymagają pracodawcy od kandydatów na to stanowisko? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania w niniejszym artykule!

Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?
Ogólnie rzecz biorąc specjaliści ds. kadr i płac zajmują się ludzkim potencjałem firmy. Jednak składa się na to wiele konkretnych zadań, których lista często rośnie z dnia na dzień. Ich zadania można podzielić na dwa obszary - te związane z HR-em twardym i z HR-em miękkim. Na czym więc polega ta praca?

Pierwszą kwestią, jaką poruszymy, będzie oczywiście wypłata wynagrodzeń. To specjaliści ds. kadr i płac odpowiadają za to, by były one wypłacane w terminie i kontrolują tę kwestię. Sprawdzają również ewidencję czasu pracy i czuwają, by wszelkie procesy były wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo prowadzą dokumentację wszystkich pracowników, kontaktują się także z wszelkimi instytucjami, takimi jak ZUS czy urząd skarbowy, do którego przesyłają różnego rodzaju pisma, raporty, rozliczenia itd. Osoby na tym stanowisku zajmują się również przygotowaniem wniosków o urlop czy kwestią zwolnień lekarskich. Dokumentacja jest niezwykle istotna, dlatego też pracownicy ci muszą dbać o to, by była zarządzana w odpowiedni sposób. To oni przyjmują ją i w razie potrzeby także wydają.
Specjaliści ds. kadr i płac zajmują się również wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem - sprawdzają kwalifikacje zawodowe zatrudnianych pracowników, kierują ich na badania lekarskie, przygotowują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wysyłają również pracowników na szkolenia BHP.

Jeśli cokolwiek zmienia się w warunkach zatrudnienia czy wynagrodzeniach, specjaliści dbają o to, by wszystko było zgodne z prawem oraz żeby informacje dotarły bezpośrednio do wszystkich pracowników.

Specjalista ds. kadr i płac musi bardzo dobrze znać przepisy prawa pracy - to jego zadaniem jest dbanie o to, by wszelkie wykonywane w firmie działania oraz każde dokumenty były zgodne z przepisami. Jak wiadomo, prawo szybko się zmienia, ewoluuje, dlatego też osoby te muszą być nastawione na ciągłe nabywanie nowej, niezbędnej do pracy wiedzy.

I choć lista wymienionych powyżej zadań jest już bardzo długa, to są to jedynie te obowiązki, które wykonywane są w ramach HR-u twardego. Jak jednak wspominaliśmy, istnieje jeszcze HR miękki, a wraz z nim specjaliści dostają kolejne zdania. Czym zajmują się w tych ramach?

To osoby na tym stanowisku sprawdzają potrzeby pracowników i na ich podstawie ustalają, jakie szkolenia czy kursy będą im potrzebne. Starają się, by każdy pracownik się rozwijał, bo jak wiadomo, ludzie są fundamentem firmy i im większe będą mieli kwalifikacje, tym lepiej dla całego przedsiębiorstwa.

Specjaliści dbają też o to, by pracownicy komunikowali się ze sobą, zdarza się, że osoby na tym stanowisku pomagają w łagodzeniu konfliktów. Zależy im na tym, by zespoły były zgrane, a atmosfera jak najlepsza - aby tak było, muszą to od czasu do czasu kontrolować.

Dodatkowo pracownicy ci starają się także sprawdzać, jakie są postępy pracowników - monitorują, czy wykonują swoje obowiązki i w jaki sposób to robią, czy rozwijają się, a może wręcz przeciwnie, stoją w miejscu. Specjaliści ci muszą trzymać rękę na pulsie.

Jak wiadomo, w wielu firmach ważną kwestią są systemy motywacyjne dla pracowników. Jednak nie mogą być one wprowadzane na ślepo. Dlatego też często to specjaliści ds. kadr i płac sprawdzają, czego oczekują pracownicy, poznają ich zainteresowania, sprawdzają, co zwiększa ich zaangażowanie.

Cechy dobrego specjalisty ds. kadr i płac
Każdy z nas jest inny, trudno więc jednoznacznie określić, czy poradzimy sobie w danej pracy, czy nie. Jednak właściwie w każdym z zawodów można wyodrębnić zestaw cech, które zwiększają predyspozycje do jego wykonywania. Nie inaczej jest w opisywanym przypadku.

Osoba na tym stanowisku przede wszystkim powinna chcieć stale poszerzać swoją wiedzę, być gotową na ciągłą naukę. Odnajdą się na tym stanowisku osoby pracowite, sumienne i dokładne. Takie, które potrafią dobrze zorganizować swoją pracę i radzą sobie ze stresem.

Ze względu na kontakt z pracownikami, z pewnością dobrze poradzą sobie osoby otwarte, potrafiące odczytać nastroje i łagodzić konflikty.

Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?
Wiemy już, czym zajmuje się i jakie cechy powinna posiadać osoba na tym stanowisku. Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?

Według raportu portalu Pracuj.pl średnie zarobki takiego specjalisty wynoszą 2600 złotych netto. 25% pracowników zarabia z kolei mniej niż ok. 2300 złotych netto. Natomiast 25% najwięcej zarabiających w tym zawodzie otrzymuje pensję wynoszącą 3000 złotych netto i wyższą.

Jeśli natomiast przyjrzymy się temu, ile zarabia specjalista ds. kadr i płac w różnych województwach, można zauważyć, że najmniejsze wypłaty otrzymują osoby na tym stanowisku pracujące w województwach lubelskim, lubuskim i podkarpackim, z kolei najwyższe pensje wypłacane są specjalistom pracującym w województwach dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. Tam średnia wynosi ok. 4500 złotych.

Specjalista ds. kadr i płac - wymagania pracodawców
Po przeanalizowaniu ogłoszeń o pracę na tym stanowisku, można wywnioskować, że pracodawcy oczekują od kandydatów wykształcenia kierunkowego (choć nie zawsze jest ono konieczne), biegłej znajomości przepisów, doświadczenia zawodowego, sumienności, obsługi programów związanych z kadrami i płacami, dobrego kontaktu z innymi ludźmi, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, doskonałej organizacji pracy własnej, znajomości programu MS Excel czy Płatnik.Zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-jakie-kw ... adr-i-plac

Źródło: https://poradnikpracownika.pl/-jakie-kw ... adr-i-plac
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac :

Przygotowywanie dokumentów
Sporządzanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, przygotowywanie kart ewidencji czasu pracy, tworzenie list wynagrodzeń – to zadania, z jakimi na co dzień mierzy się kadrowa.

Archiwizowanie dokumentów
Na pracodawcy spoczywa obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez określony czas. Pracownicy działu kadr dbają o to, by była ona gromadzona zgodnie z przepisami, m.in. ustawy o ochronie danych osobowych.

Dokonywanie rozliczeń
Kadrowa zajmuje się również obliczaniem wynagrodzenia za pracę, a także za czas choroby lub urlopu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje paski wynagrodzeń itp.

Współpraca z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami

Do obowiązków pracownika działu kadr i płac należy także wysyłanie informacji do różnych instytucji. Chodzi nie tylko o US czy ZUS, ale również o Główny Urząd Statystyczny czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzenie rekrutacji
Dział kadr (HR) odpowiada również za nabór nowych pracowników, redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń, analizę dokumentów rekrutacyjnych, kontakt z kandydatami, a także organizację i przebieg procesu rekrutacji.

Organizowanie szkoleń i realizowanie różnych działań rozwojowych
HR-owcy dbają też o rozwój zawodowy pracowników zatrudnionych w firmie. Przygotowują ofertę szkoleń, współpracują z trenerami i firmami szkoleniowymi, ale też sami prowadzą warsztaty i szkolenia dla personelu, np. z zakresu kompetencji miękkich.

Źródło: https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozw ... dr-i-plac/
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Praca w dziale kadr i płac – wymagania


1. Wykształcenie

Wykonywanie obowiązków specjalisty ds. kadr i płac wymaga przygotowania teoretycznego. Prawo, administracja, finanse i rachunkowość – to kierunki studiów, które sprzyjają zdobywaniu stosownej wiedzy. Pomagają w tym również kursy czy studia podyplomowe.

2. Wiedza i umiejętności (twarde i miękkie)

Osoba, która zamierza pracować w dziale kadr i płac, powinna wykazywać się znajomością prawa pracy, wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych i umiejętnością obsługi komputera (m.in. Microsoft Excel). W pracy kadrowej niezbędne są także: dokładność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do ciągłej nauki.

3. Doświadczenie

Dobrze, jeśli praca na samodzielnym stanowisku jest poprzedzona np. stażem i wykonywaniem obowiązków asystenta ds. kadr i płac. Doświadczenie to jeden z podstawowych warunków stawianych przez pracodawców. Warto zacząć zdobywać je jak najwcześniej, najlepiej w trakcie studiów.

Źródło: https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozw ... dr-i-plac/
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Ile zarabia specjalista ds. kadr i płac?

Specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, headhunterzy to grupy osób, które mieszczą się w pojęciu „dział kadr”. Ich wiedza i umiejętności są szczególnie cenne dla przedsiębiorstw wszystkich branż.

Wzrost znaczenia pracowników HR
O ile niektóre działy np. księgowy często są zastępowane usługami zewnętrznymi, o tyle kadry są raczej przypisane do danej instytucji, czy firmy. Wymaga tego specyfika pracy kadrowców. Z jednej strony pracownicy działu kadr muszą dobrze orientować się w branży i sytuacji wewnętrznej firmy, dla której pracują, z drugiej strony powinni też znać skład załogi.

Wynagrodzenia kadrowców nie są niskie, a w ostatnich latach widoczny jest dynamiczny progres w tym zakresie. Wg danych zebranych przez Advisory Group Test HR zarobki specjalistów HR wzrosły o ok. 8% na przestrzeni kilku miesięcy (od jesieni 2014r. do wiosny 2015r.). Jesienią mediana zarobków wynosiła 4 654zł brutto, by wiosną przesunąć się do poziomu 5 049zł.

Taki trend można przypisać rosnącej roli pracowników wysoko wykwalifikowanych w przedsiębiorstwach. Pracodawcy sporo inwestują w poszczególne osoby, nie chcą więc ich tracić. Coraz więcej zakładów pracy dostrzega potrzebę budowania pozytywnego wizerunku zarówno wśród pracowników już zatrudnionych, jak i wśród potencjalnych pracowników z zewnątrz. Dużą rolę w tych działaniach odgrywają pracownicy HR, dlatego ich pensje rosną wraz ze wzrostem liczby zadań i ich znaczenia dla firmy.

Raport płacowy Hays Polska

Wg danych z 2015r. zebranych i opracowanych przez Hays Polska tabela wynagrodzeń pracowników HR wygląda imponująco.

stanowisko wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie maksymalne optimum
Dyrektor ds. zasobów ludzkich 18000 25000 20000
Kierownik ds. zasobów ludzkich 12000 20000 15000
HR Business Partner 7000 15000 12000
Specjalista ds. zasobów ludzkich 5000 8500 7500
Młodszy specjalista ds. zasobów ludzkich 4000 5000 4500
Asystent ds. zasobów ludzkich 3000 4000 3500
Kierownik ds. szkoleń i rozwoju 8000 15000 10000
Specjalista ds. szkoleń 5000 8500 7500
Kierownik ds. benefitów i wynagrodzeń 8000 15000 10000
Specjalista ds. benefitów i wynagrodzeń 5000 8500 7500
Trener wewnętrzny 7000 8500 8000
Specjalista ds. rekrutacji 5000 8000 6500
Specjalista ds. wizerunku pracodawcy 5000 8000 6500
Kierownik ds. kadr i płac 9000 15000 10000
Specjalista ds. kadr i płac 5000 8500 7000
Specjalista ds. kadr 5000 8000 6500
Specjalista ds. płac 5000 8000 6500
źródło: www.hays.pl

Źródło: http://www.postawnaswoim.pl/kariera/ile ... dr-i-plac/
ODPOWIEDZ