Kredyty dla przedsiębiorców

renata
Posty: 58
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:05

Czym różni się pożyczka od kredytu?

W przypadku kredytu, określona ilość pieniędzy stawiana jest do dyspozycji kredytobiorcy, a kredyt udzielany jest na konkretne cele, sprecyzowane we wniosku kredytowym i wskazane w umowie kredytowej
W przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu, a na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy. Przy kredycie bankowym, wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej, natomiast pożyczki warunek ten nie musi dotyczyć.

Kredyty dzielimy ze względu na czas ich wykorzystania i tak będą to kredyty krótkoterminowe (do 12 miesięcy), średnioterminowe (od 12 miesięcy do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).
Kredyty krótkoterminowe

- Kredyt obrotowy – przyznawany jest na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej przyznawany na okres krótszy niż rok, choć zdarzają się już oferty ze znacznie dłuższym terminem. Wiele zależy w tym względzie między innymi od branży w jakiej działa dana firma. W zależności od sposobu uruchomienia występuje jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

- Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym polega na ustaleniu limitu kredytowego na koncie. Jeżeli twoja firma z jakiś przyczyn traci płynność, to może nadal wykonywać transakcję do określonego limitu. Musisz jednak pamiętać, że przyszłe wpływy na konto w pierwszej kolejności pokryją ujemne saldo tego rachunku. Bank pobiera prowizję za gotowość do udzielenia kredytu oraz nalicza odsetki od debetu.

- Kredyt w rachunku kredytowym udziela się poprzez otwarcie dla kredytobiorcy rachunku kredytowego. Może on być kredytem docelowym przeznaczonym na finansowanie określonej transakcji, kredytem przeznaczonym na pokrycie wymagalnych zobowiązań (np. przy krótkoterminowych trudnościach płatniczych) lub jako linia kredytowa w ramach określonego w umowie limitu można sfinansować wiele transakcji.

Kredyty krótkoterminowe mogą służyć m.in. do:
- uregulowania zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego
- zaopatrzenia
- sprzedaży
- świadczenia usług
- wypłaty wynagrodzeń
- rozliczeń z kontrahentem.

Odmianą kredytu krótkoterminowego jest też kredyt rewolwingowy – odnawialny, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności.

- Kredyt inwestycyjny
Jeżeli myślimy o modernizacji twojej firmy – rozwiązaniem może być kredyt inwestycyjny. Przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają na celu modernizację czy zakup nieruchomości, samochodów, urządzeń maszyn czy na wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej. W odróżnieniu od kredytów obrotowych, cel kredytu musi być jednoznacznie określony w umowie. Powinieneś wiedzieć, że w przypadku tego rodzaju kredytów banki będą wymagać udziału środków własnych, a do wniosku będziesz musiał dołączyć finansowy i biznesowego planu inwestycji. Bank może kontrolować wydatkowanie pożyczonych środków.

Kredyt inwestycyjny ze względu na sposób ich wykorzystania udzielany jest na dłuższy termin (najczęściej do 15 lat, choć w ofercie niektórych banków możemy spotkać się ze znacznie dłuższym terminem) i na znacznie wyższe kwoty.
Inne rodzaje wsparcia finansowego

Jako firma możesz spotkać również inne formy wsparcia finansowego oferowanego przez banki. Może to być między innymi:
Kredyt pomostowy – udzielany firmom, które w swojej działalność mają zamiar wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Aby go otrzymać należy przedłożyć bankowi umowy o dofinansowanie projektu. Kredyt ten zapewnia przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej w trakcie realizacji projektów dofinansowywanych ze środków pomocowych UE.'
Kredyt lombardowy – udzielany pod zastaw ruchomości lub praw łatwo zbywalnych np. papierów wartościowych, metali szlachetnych czy towarów. Pamiętaj, że wysokość udzielonego kredytu jest przeważnie niższa niż wartość ustalonego zastawu, ale najczęściej jest on udzielany z niższą stopą oprocentowania niż inne kredyty (np. konsumpcyjny czy inwestycyjny).
Pożyczka lombardowa jest również udzielana po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia i jej wysokość uzależniona jest od wartości tego zabezpieczenia.

Małe i średnie firmy mają jednak problem z pozyskaniem np. kredytu obrotowego. W takim przypadku firma może skorzystać np. z kredytu kupieckiego.

Nie jest to typowy kredyt, a jedynie masz do czynienia z odroczeniem płatności za zakupione wcześniej wyroby.

Banki próbują coraz częściej wyjść naprzeciw oczekiwaniom mniejszych firm i tych które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Wśród propozycji bankowych możesz znaleźć oferty dotyczące kart kredytowych, dopuszczalne saldo debetowe czy pożyczki, nawet hipoteczne. W celu poznania pełnej oferty banku najlepiej skontaktować się osobiście z jego przedstawiciele
Nie wszystkie firmy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na kredyt "od ręki". Banki wymagają historii kredytowej, określonego poziomu obrotów. W przypadku problemów z uzyskaniem dofinansowania, wyjściem mogą być fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozw ... siebiorcow
Gość

Co z tymi kredytami??? Bo prezydent cos mowil dzisiaj
ODPOWIEDZ