Dotacje na rozpoczęcie działalności

ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Korzystaliście :)?
ola
Posty: 184
Rejestracja: 13 sty 2020, 11:03

Dotacje i mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, ale nie mają na to pieniędzy, mogą poszukiwać potrzebnych środków w funduszach Unii Europejskiej. Na co może liczyć osoba, która chce założyć własną działalność? Jak złożyć wniosek o dotację?

Dotacje
Osoba, chcąca założyć własny biznes może liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 40 tysięcy złotych. Jednak, aby dostać tą dotacje należy zmieścić się w określonych kryteriach. Niestety nie każdy będzie miał możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji. Wspomniane kryteria związane są z trudną sytuacją osoby na rynku pracy. O dotację mogą zatem starać się osoby długotrwale bezrobotne, kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia, jak również osoby zamieszkałe na wsi.
Dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych jest zasadniczo bezzwrotna, o ile przedsiębiorca utrzyma swoja działalność co najmniej przez rok. Jeżeli firma nie utrzyma się przez ten okres na rynku, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami.


Duża popularność tego rodzaju pomocy, spowodowała, że w wielu województwach skończyły się już fundusze na bezzwrotne dotacje. Aby sprawdzić czy w Twoim województwie pieniądze na dotacje są jeszcze dostępne należy skontaktować się z punktem informacyjnym o funduszach europejskich, który działa przy każdym urzędzie marszałkowskim.


Mikropożyczki
W odróżnieniu od dotacji mikropożyczki podlegają zwrotowi. Aby ubiegać się o mikropożyczkę należy posiadać co najmniej minimalny kapitał początkowy, niezbędny do uruchomienia przedsięwzięcia. Mikropożyczki kierowane są przede wszystkim do studentów, absolwentów studiów, pracowników naukowych, którzy planują założyć innowacyjną firmę. Jednak próbować może każdy i często kończy się to powodzeniem. Wysokość pożyczki zależy od potrzeb rozpoczynającego działalność i może wynosić maksymalnie do 50 tysięcy złotych.

Mikropożyczka jest oprocentowana w preferencyjny sposób. Oznacza to, że jej oprocentowanie nie może przekroczyć 8,91 procent. Pośrednik udzielający mikropożyczki nie może pobierać od przedsiębiorcy żadnych innych opłat, czy naliczać dodatkowych prowizji. Pośrednikami przy mikropożyczkach są przede wszystkim fundusze pożyczkowe, wybierane przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Wybór odbywa się na podstawie procedury konkursowej.

Szkolenia dla młodych przedsiębiorców
Przedsiębiorcy, którzy otrzymają na starcie swojej działalności dotację lub mikropożyczkę od pośredników, objęci są również systemem szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia swojej firmy. Szkolenia oraz doradztwo oferowane przez pośredników są bezpłatne.

Jak złożyć wniosek o dotację?
Najważniejszym punktem starań o dotację lub mikropożyczkę jest złożenie poprawnego wniosku do właściwej instytucji. Jak już było wspomniane wcześniej osoba chcąca założyć swoją własną działalność powinna dowiedzieć się w urzędzie marszałkowskim o możliwości ubiegania się o dotację. Jeżeli fundusze na bezzwrotne dotacje są już w danym województwie wyczerpane warto zastanowić się nad preferencyjną mikropożyczką. Procedura składania wniosku w obu tych przypadkach jest niemal identyczna.

Mając swój własny pomysł na biznes należy zgłosić się z nim do jednego z projektów realizowanych przez pośredników. Pośrednikami mogą być m.in. agencje rozwoju regionalnego, fundacje zajmujące się promocją przedsiębiorczości oraz wspomniane już fundusze pożyczkowe. Informacje o pośrednikach można uzyskać w urzędach marszałkowskich.

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronie internetowej wybranego przez nas operatora lub funduszu pożyczkowego. Formularz zgłoszeniowy stanowi wstępną weryfikację. Tylko najlepiej rokujący pomysł na biznes zostanie zaproszony do udziału w projekcie.

Uczestnik zakwalifikowany do dalszego etapu odbywa cykl szkoleń oraz jest zobowiązany do sporządzenia biznesplanu planowanej działalności. Biznesplan jest składany razem z wnioskiem. Wniosek z dołączonym biznesplanem jest oceniany przez specjalnie powołaną komisję. Komisja tworzy listę rankingową, osoby znajdujące się na czele rankingu otrzymują dofinansowanie.

https://mojafirma.infor.pl/zakladam-fir ... rczej.html
lolek18

Tutaj informacja o dotacjach unijnych

Fundusze Unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest dzięki Unii Europejskiej. Dla wielu osób pragnących ową działalność rozpocząć sen z powiek spędza zawiłość procedur, niewiedza czy najważniejsze brak środków na taką działalność. Jak pozyskać fundusze unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej?


Wszystkim, którym marzy się własna firma z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie a dokładnie jej Program Kapitał Ludzki. Celem działania 6.2 jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Inicjatywa ta ma na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez tworzenie miejsc pracy w nowo założonych przedsiębiorstwach właśnie poprzez pomoc finansową udzielaną przez Unię.


Od czego zacząć?
Na początek trzeba znaleźć instytucje zajmujące się udzielaniem dotacji. Informacje takie można uzyskać w Wojewódzkich Urzędach Pracy, punktach konsultacyjnych czy punktach informacyjnych na temat funduszy Europejskich. Gdy już taką znajdziemy należy się z nią skontaktować i dowiedzieć o rekrutacji i odbywających się szkoleniach.

Kto może ubiegać się o taką pomoc?
Główną grupą są osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciąg ostatnich 24 miesięcy, kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, osoby zatrudnione w gminach miejskich i wiejskich. Ważna informacja jest to, że nie mogą ubiegać się o dotacje osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 1 rok przed przystąpieniem o dotację.

Formy dotacji
Pierwszą możliwością jest ubieganie się o środki finansowe w kwocie do 40 tys. zł, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, drugą formą pomocy jest przyznanie wsparcia pomostowego maksymalnie przez 12 miesięcy w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji. Wreszcie trzecią możliwością jest udział w szkoleniach mających na celu poszerzenie wiedzy związanej z podjęciem działalności gospodarczej.
https://mojafirma.infor.pl/zakladam-fir ... rczej.html
lolek18

Tutaj jeszcze cos mam, tylko czy to naprawde działa.. znacie kogos kto korzystał i mu sie udało?

Fundusze unijne - 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności
Chętnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bardzo wielu, jednak nie wszyscy wiedzą, że posiadają możliwość jednorazowego ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie aż 40 tys. zł. Jak uzyskać unijne dofinansowanie na założenie firmy?

Na wstępie można zaznaczyć, że na rozwój przedsiębiorczości Unia proponuję kwotę 40 tys. zł na osobę lub 20 tys. zł. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.


Forma dofinansowania

Dofinansowanie nowo powstającej działalności gospodarczej ma charakter bezzwrotny, ale z pewnymi obostrzeniami.
Otóż beneficjent ma obowiązek sprawdzania wydawanych pieniędzy zgodnie z ich umownym przeznaczeniem w okresie 1 roku od dnia przyznania środków finansowych z uczestnikiem projektu czyli z rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Ważną kwestia jest też to, że w przypadku rezygnacji w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej czy przestania być członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej należy się obowiązkowy zwrot kwoty wraz z odsetkami. Innym obowiązkowym zwrotem dotacji jest nie wywiązywanie się z umowy czy wydatkowaniem kwoty dotacji na inny cel niż podany w umowie.

Podmioty czy jak inaczej można nazwać operatorzy, którzy przyznają dotacje muszą obowiązkowo kontrolować wydawane środki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Gdzie iść?

Aby uzyskać taka dotację należy zgłosić się do podmiotów udzielających takie wsparcie w ramach działania programu 6.2. Informacje o tym, które podmioty i w jakich obszarach realizacji udzielają wsparcia zamieszczane są na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy, punktach informacyjnych o funduszach europejskich i punktach konsultacyjnych.

Czego nie można?

Niedopuszczalnymi formami działalności gospodarczej, którą chcemy założyć przy użyciu środków unijnych są: fundacje, stowarzyszenia, działalność w formie spółek prawa handlowego.

Nie można otrzymać dotacji na działalność w rybołówstwie i akwakulturze, rolnictwie, górnictwie (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 104/2000).

Nie można łączyć dofinansowań z dwóch różnych programów operacyjnych Kapitału Ludzkiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyjątkiem jest jeżeli od tego pierwszego minęły 24 miesiące.

https://mojafirma.infor.pl/zakladam-fir ... nosci.html
fff

Cześć :) Tutaj znajdzecie wszystkie info :). JEst to strona funduszy europejskich, więc na pewno jest pewna, sprawdzona i aktualna :)


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ... domyslne=1

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
ODPOWIEDZ